هد مغناطیسی قطعه ای بسیار کوچک و فلزی است که زمانی که شما کارت مغناطیسی خود را داخل شیار مربوطه می کشید، این هد نوار سیاه رنگ مغناطیسی کارت که شامل اطلاعات شماست را می خواند و به پردازنده دستگاه انتقال می دهد. این هد ها به ندرت خراب میشوند و بر اساس شرکت تولید کننده دارای عمر مفید هستند. ممکن است این هد بدلیل گرد و غبار یا جسم خارجی دچار اختلال در عملکرد شود. بهتر است هر ماه یکبار نسبت به تمیز کردن آن اقدام نمایید.